โลโก้เว็บไซต์ กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ด้วย กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน โดยนักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการขอสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับทุน สามารถเขียนใบสมัครได้ที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย หรือติดต่อ คุณจิณณ์ณิชา 095-6757675

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ebQORv36JeObL6W


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา