โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-07-20

บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

     บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน โดย 1 ทุน ประกอบด้วย             - ค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา จำนวน 35,000 บาท/ทุนการศึกษา              - ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาและค่ากิจกรรมอื่นๆ             นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครทุนการศึกษา ติดต่อที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา... >> อ่านต่อ


กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

                   ด้วย กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน โดยนักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการขอสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับทุน สามารถเขียนใบสมัครได้ที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย หรือติดต่อ คุณจิณณ์ณิชา 095-6757675 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา