โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มิถุนายน 2563 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 2100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna รายละเอียดเติม https://chiangrai.rmutl.ac.th/web/admission/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา