โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย และอาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563 โดยวาระการประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการและป้องกันการเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ที่จะเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2563และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา