โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-06-02

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (02 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อรับมอบนโยบายจากนายอำเภอพาน และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน ชั้น 2 จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย และอาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563 โดยวาระการประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการและป้องกันการเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ที่จะเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจะเริ่มต้นป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ (KM) ครั้งที่ 2/2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ (KM) ครั้งที่ 2 โดยมีนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna รายละเอียดเติม https://chiangrai.rmutl.ac.th/web/admission/ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา