โลโก้เว็บไซต์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพท. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ https://www.nxpo.or.th/A/226/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา