โลโก้เว็บไซต์ กรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยกรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานและตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.fisheries.go.th/personnel/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=70


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา