โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันนี้ (7 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งมีนักศึกษาเดินทางมาสมัครต่อเนื่องเรื่อย ๆ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่มีคว่ามประสงค์ต้องการที่จะสมัครด้วยตนเองยังสามารถมาสมัครได้ภายในนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-723979 ต่อ 1111-1113ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา