โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
                  วันนี้ (7 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเปิดรับสมัครด้วยตนเอง รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา