โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-09-15

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา เชียงราย (OPEN HOUSE) 2566
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                           วันที่ 15 กันยาน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Open House RMUTL Chianngrai เปิดบ้านราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และมี นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย กล่าว... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น      จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 12 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฏร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 824,704.80 บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

            วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566  รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษบุญเกียรติ และดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ เป็นตัวแทนของ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2566 (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหมด หมู่ 8 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ่าจังหวัดเชียงราย ปลั... >> อ่านต่อ


PROCEEDING CRCI 2023
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566 THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา