โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-05-26

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา   7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบด... >> อ่านต่อ


กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" แก่ศิลปินรุ่นกลางที่มีอายุระหว่าง 30 - 55 ปี ร่วมส่งใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566  รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

                        ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนว... >> อ่านต่อ


คณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                             คณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ภายใต้โครงการสนับสนุนการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิจัยในพื้นที่โครงการใต้ร่มพระบารมีได้ติดตามผลการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด หัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัยร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำผ่านกระบวนการการม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา