โลโก้เว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" แก่ศิลปินรุ่นกลางที่มีอายุระหว่าง 30 - 55 ปี ร่วมส่งใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา