โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-03-14

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ
อังคาร 14 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                         วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่สำรวจ ศึกษา สภาพปัญหาภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หาแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา ภายใต้โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา
อังคาร 14 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ.2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก (New Academic Staff) โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา”           วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คณะทำงาน ผ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator 2023
อังคาร 14 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator 2023  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ Young Entreprenuer to Innovator 2023 โดยมีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมงาน  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา
อังคาร 14 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 13 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง           โครงการนี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา