โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-03-01

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติมตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งใจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติมตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งใจ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจนี้ เป็นโครงการที่นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รักษาและดูแลธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดครั้งแรกในปี 2563 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในขณะน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอนุรักษ์พลังงาน

                    วันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่องการกำหนดมาตรการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในปี 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย >> อ่านต่อ


ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายุคใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                      ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายุคใหม่ “เวียนเทียนด้วยต้นไม้” จัดกิจกรรมพร้อมกันกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำบุญ บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าในวันเนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดกิจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ปีที่  10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยภายในโครงการจัดให้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย โครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งสับปะรดและการเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวความคิดไบโอรีไฟเนอรี่, โ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา