โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายุคใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายุคใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายุคใหม่ “เวียนเทียนด้วยต้นไม้” จัดกิจกรรมพร้อมกันกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำบุญ บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าในวันเนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ.บริเวณลานพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปีนี้ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จันขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยชวนชาวพุทธยุคใหม่ ร่วมกันเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ทดแทนการใช้ธูปเทียน ที่จะสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นกับสถานที่โดยรอบ ซึ่งต้นไม้ที่เวียนเทียนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สวนลูกไม้เดินทาง เรือนเพาะชำ ทสม.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา