โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-01-27

มทร.ล้านนา มอบผลผลิตข้าวสารจากกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์ “บ้าน วัด โรงเรียน (มหาวิทยาลัย)” ให้แก่เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารเดินทางเข้ากราบนมัสการพระเทพโกศล (สังวาล พรมวณโน) เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และถวายข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม เพื่ออุปภัมภ์พระภิกษุ สามเณร และคณะธรรมจาริกของวัดศรีโสดาต่อไป และในวันเดียวกันคณะผู้บริหารยังได้เดินทางไปถวายข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม ณ ศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระประชานาถมุนี วิ.ดร.เจ้าอาวาสเป็นผ... >> อ่านต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประเมิน ความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 1/66
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ 27 มกราคม 2566 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้า จำนวน 16 ท่าน ซึ่งเป็นรุ่นแรกของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงราย 20 ร่วมสังเกตุการณ์และร่วมให้กำลังใจ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ค... >> อ่านต่อ


ศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์  เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2
ศุกร์ 27 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์              เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2 จำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา