โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์  เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์  เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์ 

            เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 2 จำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา