โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-01-14

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งหารือนโยบายการทำงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ตามที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 -30 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นนำองค์ความรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นเวทีคัดเลือกโครงการเพื่อเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ(ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการโครงการทุนนวัตกรรมฯ
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      วันที่ 14 มกราคม 2565 โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ(ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการโครงการทุนนวัตกรรมฯ แก่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ……………………………………………………..                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย และครบรอบ 7 ปี พระเจ้าทันใจ
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วันที่ 14 มกราคม 2565 หน่วยศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย และครบรอบ 7 ปี พระเจ้าทันใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประกอบพิธีขึ้นขันท้าวทั้ง 4 และบอกกล่าวเจ้าแม่ธรณี พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีสืบชะตาหลวง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานภายใต้การป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จและรายงานผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแบบผสมระหว่างพลังงานน้ำและแสงอาทิตย์ ศศช.เลอะกรา อ.อมก๋อย เชียงใหม่
ศุกร์ 14 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 13 มกราคม 2565 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ณ บ้านเลอะกรา ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา