โลโก้เว็บไซต์ โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ(ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการโครงการทุนนวัตกรรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ(ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการโครงการทุนนวัตกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มกราคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 14 มกราคม 2565 โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ(ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการโครงการทุนนวัตกรรมฯ แก่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา