โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-12-27

มทร.ล้านนา รับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ มทร.ล้านนา ได้จัดทำแผนรับนักศึกษาพิการ สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และต้องแสดงตนให้มหาวิทยาลัยทราบ 2. ผู้พิการสามารถเข้าศึกษา โดยจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้พิการให้เข้ารับการศึกษา ตามความเหมาะสมของประเภทความพิการ และความพร้อมในการจัดการเรี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยฯ
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มกราคม ของทุกปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม และคณะกรรมดำเนินงานแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทราย
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศากาลปีใหม่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างเครือข่ายการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งงานบริการและหน่วยประชาสัมพันธ์ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่  27 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ในการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่าง  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27  ธันวาคม 2564  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  อาจารย์สาขาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  2564  ถึง  วันที่ 4 มกราคม  2565  โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา