โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มกราคม ของทุกปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม และคณะกรรมดำเนินงานแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา