โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-06-28

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง เพื่อพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว                  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุบิน ใจทา และอาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด อาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดอกเรืองบานที่บุญเรือง ส่งเสริมการปลูกและแปรรูป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และคุณภาพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา