โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-07-08

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
พุธ 8 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กรกฎาคม 2563 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2.... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรับรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ร.10
พุธ 8 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดห้วยปลากั้ง
พุธ 8 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2563 ณ วัดห้วยปลากั้ง โดยมี พระไพศาล ประชาทร วิ. (เจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง รับมอบและให้พร  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา