โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-03-20

วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากร
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรหลายตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิงที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/KXIG49TzGoAdwpL >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...อาจารย์ผู้สอน เรียนรู้การใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. e-Learning 2.Microsoft Teams เข้าเรียนรู้ การใช้งานได้ที่   >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                                                         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน     เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน                   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม มทร.ล้านนา และ สอศ. เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม ณ ห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19" ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจ โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากรแนะนำวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ โดยได้รับความร่วมมือจากงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ล้าง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา