โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-02-25

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องวนาสวรรค์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Academic Skills Competition in Liberal Arts : ASC’LA 5th) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร... >> อ่านต่อ


วัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กับ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ตัวแทนจากวัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการ"นำคนเข้าวัด พัฒนาชุมชน" กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีแผนพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยพัฒานา จึงขอความร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ มารยาทไทย และมารยาทในสังคม
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการส่งปลงานเข้าประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ตั้งแต่บัดนี้- 25 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการสนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2562
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา