โลโก้เว็บไซต์ วัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กับ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กับ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ตัวแทนจากวัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการ"นำคนเข้าวัด พัฒนาชุมชน" กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีแผนพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยพัฒานา จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษา อนึ่งเพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะในการทำงานจากประสบการณ์ในการทำงานจริง ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา