โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-01-31

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการขับรถยกอย่างมีทักษะในการขับ มีความรู้ความเข้าใจการจัดการคลังสินค้า มีทักษะการจัดการคลังสินค้าได้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ในการเรียนการสอนได้และในอนาคตได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            วันนี้ (31 มกราคม 2563) นักศึกษา หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  เลานำทา ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการบัญชี มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกาส... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำผลงานนวัตกรรมการสกัดน้ำมันดีเซลจากเศษพลาสติก
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (31 มกราคม 2563) อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำผลงานการวิจัย นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันจากพลาสติกเหลือใช้ โดยได้นำความรู้เรื่องการสกัดน้ำมันจากเศษพลาสติก, การสร้างระบบการสกัดน้ำมันจากเศษพลาสติก, การทดลองการสกัดน้ำมันจากเศษพลาสติกและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์การสกัดน้ำมันจากพลาสติก ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในตำบลชุม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา