โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการขับรถยกอย่างมีทักษะในการขับ มีความรู้ความเข้าใจการจัดการคลังสินค้า มีทักษะการจัดการคลังสินค้าได้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ในการเรียนการสอนได้และในอนาคตได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์สุจิตตา หงษ์ทองและอาจารย์พิทธินันท์ สมไชยวงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม ในระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มกราคม 2563 ณ ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา