โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-09-30

นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน
จันทร์ 30 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน" โดย Edutainer คนแรกของประเทศไทย คุณสุดปฐพี เวียงสี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตได้ รวมถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019
จันทร์ 30 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (30 กันยายน 2562)  เวลา 13.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ “ASIAN WEEK 2019”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ เป็นประธานในการจัดงาน และอาจารย์วิชัย  วิทยฐานกรณ์ ร่วมแถลงข่าวในการจัดงาน ณ โรงแรมเฮอร... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา