โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน" โดย Edutainer คนแรกของประเทศไทย คุณสุดปฐพี เวียงสี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตได้ รวมถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา