โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (30 กันยายน 2562)  เวลา 13.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ “ASIAN WEEK 2019”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ เป็นประธานในการจัดงาน และอาจารย์วิชัย  วิทยฐานกรณ์ ร่วมแถลงข่าวในการจัดงาน ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา