โลโก้เว็บไซต์ มทรงล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทรงล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019
                วันนี้ (30 กันยายน 2562)  เวลา 13.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา