โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-02-08

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

             วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) อาจารย์นิวัติ  นวลกัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานประชุมประจำปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ "วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค"  และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.) ในการดำเนินงานจัดค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม (วัดศรีเมืองมูล) ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


งานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ปิดการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562)  งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปิดการตรวจหน่วยรับตรวจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า)จากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย นางสาวชนนิกานต์   เรือนคำ    นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการ และ นายทรงสิทธิ์   แสนจันทร์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา