โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-06-12

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงาน
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

        วันนี้ 12 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) ศุนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านนาโน และการสอนแบบบูรณาการศา... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บอสเอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ด้วย บริษัท บอสเอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด  กำลังสรรหาบุคคลเพื่อรองรับการขยายงานในส่วนต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน แนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน แนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม... >> อ่านต่อ


หน่วยส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        12 มิถุนายน 2560 หน่วยส่งเสริมสุขภาพ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนักศึกษาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของห้องพยาบาลและให้นักศึกษาได้ค้นพบปัญหาสุขภาพของตนเอง           ข่าว/ภา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ด้วยกรมการจัดหางาน โดยคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัตงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 7 ท่าน โดยสามารถสมัครด้วยตนเองตังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนหน่วยราชการ รัฐวิาสหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ขอเชิญชวนหน่วยราชการ รัฐวิาสหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา