โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บอสเอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บอสเอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วย บริษัท บอสเอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด  กำลังสรรหาบุคคลเพื่อรองรับการขยายงานในส่วนต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา