โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-13

ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                              วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ ณ โรงแรมวนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า... >> อ่านต่อ


นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการเข้าร่วมการอบรม WMS
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

           หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรการจัดการ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 4.4 และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์หลักสูตรการจัดการชั้นปีที่ 4.4 เดินทางเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมการควบคุมคลังสินค้า(WMS) และการขับรถโฟล์คลิฟ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแร... >> อ่านต่อ


กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 13 มกราคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนา นักศึกษา มทร.ล้านนา และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา มทร.ตะวันออก   ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึก มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา           สำหรับกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา มีพันธกิจหลักในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา