โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         

                    วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ ณ โรงแรมวนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยและผู้บริหารสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีโอกาสสร้างความรู้จักคุ้นเคย หารือแลกเปลี่ยนความรู้ และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศร่วมกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา