โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-10-31

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.      ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมลงนามMOU กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          เช้านี้(31 ต.ค.59)มทร.ล้านนา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"การเตรียมความพร้อมนักโลจิสติกส์สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0" โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงกา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              วันนี้ (31 ตุลาคม 2559) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานถวายกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                เมื่อวันนี้ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 8:00 น. คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ภีรวิชญ์  ชัยมาลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนายภาณุพงษ์  ราชคมน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559  ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/photos/... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา