โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-06-28

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.... >> อ่านต่อ


นศ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา (เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรร... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดกองการศึกษาเชียงราย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาทางด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา