โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดกองการศึกษาเชียงราย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาทางด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ ใบสมัครพนักงานราชการ  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริการทรัพยากรเชียงราย อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 4 -  14 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะวันทำการ)
 รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา