โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-05-19

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการ
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) และศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ประจำภาคเหนือ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือ (TTN Network Center Open House) ประจำปี 2559 เพื่อแสดงนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์และโครงงานนาโนเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชน ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีนักเรียน นักศึกษา จาก... >> อ่านต่อ


สิงห์อาสาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานวิธีการทำเครื่องออกกำลังกาย ที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการช่วยกันสร้างขึ้น ในโครงการกิจกรรม “สิงห์อาสา” เพื่อมอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา