โลโก้เว็บไซต์ สิงห์อาสาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิงห์อาสาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานวิธีการทำเครื่องออกกำลังกาย ที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการช่วยกันสร้างขึ้น ในโครงการกิจกรรม “สิงห์อาสา” เพื่อมอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย


คลังรูปภาพ : “สิงห์อาสา”


คำค้น : สิงห์อาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา