โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) และศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ประจำภาคเหนือ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือ (TTN Network Center Open House) ประจำปี 2559 เพื่อแสดงนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์และโครงงานนาโนเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชน ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆและสถาบันอาชีวะศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา