โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญาต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 29 สิงหาคม 2560

            มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญาต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดโครงการโครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับพลังปัญญา จัดโครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญา จัดโครงการฝึกอบรม “โครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560” โดยได้รับเกียรติจากนายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชน โดยอาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และการเผยแพร่การแปรรูป สบู่ชาแ... >> อ่านต่อ


สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560

            กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนางานจัดทำดรรชนีบทความวารสาร และเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI Autolib เวอร์ชั่น 3.0 เพื่อติด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.จัดออกบูทแนะนำการศึกษาต่อ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

        17 สิงหาคม 2560 มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมออกบูท และแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียน ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ ณโรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.เชียงราย        ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. และเทศบาลตำบลหงาวประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560

             เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนายสวาท ชัยดรุณ นายกเทศมนตรีตำบลหงาว พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย              >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 8
พุธ 16 สิงหาคม 2560

        วันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 7.00 น. สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 8/2560  >> อ่านต่อ


ประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560

วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะทีมงาน STEM ราชมงคลล้านนา เข้าติ... >> อ่านต่อ


คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดประชุมคัดเลือกหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
อังคาร 8 สิงหาคม 2560

        8 สิงหาคม 2560 สนง. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขา โดยให้ผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าสาขา นำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย  ... >> อ่านต่อ


สาขาบริหารธุรกิจจัดฺโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
อังคาร 8 สิงหาคม 2560

            8 สิงหาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการฯ แล... >> อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
อังคาร 8 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายภาณุพงษ์ ราชคมน์ หัวหน้างานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 210


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา