โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-02-18

ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

     สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงค์จะมอบให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย มีจำนวน 13 ทุน ได้แก่ 1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" รายละเอียดการรับทุน และรายชื่อผู้ได้รับทุน     >> อ่านต่อ


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SOLOPRENEUR ลุยเดี่ยวไม่โดดเดี่ยว EP.1 คาเฟ่ธุรกิจในฝัน
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

“เทศกาลคุยกับคนคาเฟ่ เพื่อสร้างแรงบันดาใจในการมีธุรกิจเป็นของตนเอง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SOLOPRENEUR ลุยเดี่ยวไม่โดดเดี่ยว EP.1 คาเฟ่ธุรกิจในฝัน   ในวันพฤหัสบดี ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือด้านความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะผู้บริหาร เข้าพบปะหารือด้านความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้อง กับ นายเดชา  คำสมุทร ผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์ฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกัน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://project.enconfund.go.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา