โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือด้านความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือด้านความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะผู้บริหาร เข้าพบปะหารือด้านความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้อง กับ นายเดชา  คำสมุทร ผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์ฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกัน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา