โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562
พุธ 5 กันยายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์ จ้างเหมางานดูแลและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,304,856... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด  ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 5 กันยายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด  ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... >> อ่านต่อประกาศผลการเสนอราคา การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
อังคาร 7 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการเสนอราคา การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ศุกร์ 23 มีนาคม 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน -------------------------------------------------------------                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคารควบคุมภาครัฐตามพระรากฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่ว... >> อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 19 ธันวาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 176


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา