โลโก้เว็บไซต์ นายณรงค์ฤทธิ์   สมใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5.3 Extra Lanna รายละเอียดเติม https://chiangrai.rmutl.ac.th/web/admission/ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป >> อ่านต่อหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ให้กับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิด ด้วยบุคลิกแบบ Smart Manager
พุธ 18 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Personality Catwalk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม รหัสวิชา BBABA203 ณ ห้อง บธ.2111 ตึกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนีนุช เร็วการ อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์กรปภา จันทราพูน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเสริมสร้าง... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา