โลโก้เว็บไซต์ นายณรงค์ฤทธิ์   สมใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ

ประกวด สัญลักษณ์(Logo) และ Mascot ประจำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์”
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกวด สัญลักษณ์(Logo) และ Mascot ประจำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์”  >> อ่านต่อ


ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 27 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้   1.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร 1 ชุด 2.สำเนา หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) 2 ชุด 3.สำเนาลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) 2 ชุด 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 5.สำเนาใบเปล... >> อ่านต่อรับฟังการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน งานซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยในตลาดเงินตลาดทุน ฯ
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับฟังการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน งานซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการวิจัยในตลาดเงินตลาดทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟัง ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย. 61 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/11/20181116120601_12246.zip     >> อ่านต่อ


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  2.แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3. >> อ่านต่อ


งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการฯ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะ... >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสููตรระบบสารสนเทศฯ
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสููตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


เชิญรับชมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เชิญรับชมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (เริ่มถ่ายทอดวันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา