โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย >> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย >> อ่านต่อ


สภากาแฟ สาขาบริหารธุรกิจฯ
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : สาขาบริหารธุรกิจฯ >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิศวกรรมโยธา
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมโยธา >> อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
จันทร์ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


สภากาแฟการบัญชี
จันทร์ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรการบัญชี >> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม เชียงราย >> อ่านต่อ


โครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อการเสวนา
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ >> อ่านต่อ


Count Activity : 111 - 120 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา