โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : โครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยนำหนังสือและวารสาร รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ไปบริจาคให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซึ่งได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอ่านให้แก่ชุมชน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา